• Ajalugu ja eesmärgid

  Friedrich Eberti Fond (FES) asutati 1925 aastal esimese demokraatlikult valitud presidendi Friedrich Eberti poliitilise pärandina.

  Sotsiaaldemokraat Friedrich Ebert, olles pärit käsitöölise perekonnast ning jõudnud oma riigi kõrgeimasse poliitilisse ametisse, tegi oma valulistele poliitilistele kogemustele toetudes ettepaneku fondi moodustamiseks, mille eesmärkideks olid:

  • kõikide eluvaldkondade esindajate ühiskondlik-poliitiline koolitus demokraatia ja pluralismi vaimus
  • andekate noorte inimeste toetamine stipendiumitega, tagamaks neile juurdepääs ülikooliõpingutele ja teadustööle olenemata nende vanemate rahalistest võimalustest
  • kaasa aitamine riikidevahelisele teineteisemõistmisele ning koostööle

  Friedrich Eberti Fond, olles 1933. aastal natsionaalsotsialistliku partei poolt keelustatud ning 1947. aastal taasasutatud, järgib kuni tänaseni oma tegevuses samu eesmärke. Miitetulundusliku kultuurilise eraorganisatsioonina lähtub Friedrich Eberti Fond oma tegevuses sotsiaaldemokraatia põhimõtetest ja väärtustest.

  Meie tegevuse kesksed valdkonnad on:

  • Õiglane ühiskond
  • Innovatsioon ja progress
  • Aktiivne demokraatia