• Stipendiumid

    Friedrich Eberti Fond järgib sotsiaaldemokraatlikke põhimõtteid ning soovib stipendiumite abil võimaldada kõrghariduse omandamist nendele andekatele noortele inimestele, kes aktiivselt seisavad vabaduse, demokraatia ja õigluse eest. Erilist tähelepanu pööratakse just madala sissetulekuga peredest pärit stipendiumitaotlejatele. Fond soovib eriliselt julgustada mittesaksa päritolu noorte täiskohaga õppimist Saksamaal ning jagab selleks spetsiaalseid stipendiume. Toetatakse nii bakalaureuse- ja magistriõpet kui ka doktoriõpet. Taotlusi võivad esitada kõikide valdkondade üliõpilased. Stipendium katab põhilised elamiskulud Saksamaal ning väljaspoolt Saksamaad pärit olevatele tudengitele on ette nähtud ka täiendavad toetused.

    Eeldused taotlemiseks:
    Et olla sobivaks kandidaadiks, peab isik olema registreeritud üliõpilaseks mõnes Saksamaa ülikoolis ning valdama vabalt saksa keelt. Eeldatakse häid õpitulemusi. Samuti on taotluse esitamiseks oluline aktiivne osavõtt mõne ühiskondliku või poliitilise organisatsiooni tegevusest, mis vastab Friedrich Eberti Fondi eesmärkidele ja väärtustele. Taotlejad peavad suutma end samastada Friedrich Eberti Fondi ja tema põhimõtetega.

    Täiendav info on leitav aadressilt: htpp://www.fes.de/sets/s_stuf.htm