• Meie tegevus

  Pärast Ida-Lääne konflikti lõppu ja Nõukogu Liidu lagunemist 1991. aastal toetas Friedrich Eberti Fond erinevatel tasanditel ja erinevates vormides üleminekuprotsesse endistes liiduvabariikides Eestis, Lätis ja Leedus. Et oma tegevust Balti riikides veelgi süvendada, avati 1993.aastal fondi esindused esmalt Läti ja Eesti pealinnades, Riias ja Tallinnas. Aasta hiljem avas oma uksed Leedu esindus Vilniuses.

  Kommunistlike riikide kokkuvarisemisega muutusid fondi jaoks poliitilise tegevuse üldised tingimused välisriikides oluliselt. Meetmete kõrvale, mis varasematel aastatel olid suunatud usalduse ülesehitamisele ning olid olulised 1980-ndate aastate pingelõdvenduspoliitika seisukohalt, astusid teised sisulised eesmärgid nagu kodanikuühiskonna arengu toetamine ning poliitilises otsustusprotsessis osalemise süvendamine. Pärast Balti riikide Euroopa Liiduga liitumist 1.mail 2004 on veelgi tugevamalt esiplaanile nihkunud koostöö ja dialoog teiste EL liikmesriikidega. See dialoog keskendub nende üleminekuriikide jaoks eriti olulistele teemadele nagu koostöö Läänemere riikidega, ühise euroopa energiapoliitika kujundamine ning euroopaliku majandus- ja sotsiaalpoliitika rakendamine.

  Meie tegevuse põhilised raskuspunktid Balti riikides:

  Kodanikuühiskond
  Regionaalne ja kohalik areng
  Jätkusuutlik areng
  Sotsiaalpoliitika ja sotsiaaldialoog
  Euroopa julgeoleku- ja naabruspoliitika
  Inimõigused

  Seda, milliseid konkreetseid programme ellu viiakse ja nende programmide hilisema läbiviimise üle otsustab iga kohalik büroo iseseisvalt. Kõigi kolme Balti riikides tegutseva esinduse tegevust koordineeritakse Riiast, kus asub Friedrich Eberti Fondi Balti riikide keskbüroo.